agrispace-logo-stor

Samfunn, areal og sted: Utfordringer og muligheter for produksjon og innovasjon i landbruksbaserte verdikjeder

Det overordnede målet i AGRISPACE er å fremskaffe kunnskap om utfordringer og muligheter for bærekraftig vekst i produksjon og innovasjon i landbaserte verdikjeder i ulike regioner av Norge.

Gjennom tverrfaglig forskning og innovative og ambisiøse metoder for stedlig analyse vil AGRISPACE utforske fire gjensidig avhengige tematiske områder:

1.

Stedlig variasjon og betydningen av denne for jordbruksproduksjon og utnytting av arealressursene.

2.

Stedlig variasjon og betydningen av denne for ulike typer produksjoner.

3.

Faktorer og forhold som kan fremme eller begrense verdiskaping i landbruksbaserte verdikjeder i ulike regioner.

4.

Mål og målkonflikter i landbrukspolitikken og de politiske virkemidlene, inkludert en diskusjon av ulike utviklingsbaner eller scenarier for norsk landbruk.

NYHETER

Fire nye faktaark publisert

13. februar 2019

Vi har laget fire nye faktaark på Agrispace. Dette er kortfattet informasjon om ulike temaer i prosjektet. Alle fire er laget av forskningsassistent Henrik …

Les mer »

Et slag for det mellomstore gårdsbruket

28. januar 2019

For litt over ti år siden var jeg på en internasjonal konferanse og presenterte et arbeid om fremtiden til det norske gjennomsnittsbruket, det …

Les mer »

Ny Bok: Transforming The Rural

5. oktober 2017

I de siste tiårene har globalisering forvandlet bygdesamfunn og bygdeøkonomier over hele verden. Mye har blitt skrevet av samfunnsforskere om aktører og strukturer …

Les mer »