1. brukergruppemøte i prosjektet AGRISPACE vil finne sted onsdag, 17. september kl. 9-12 (13) i NILFs lokaler i Oslo

Møtet varer til kl. 12, deretter tilbys enkel lunsj for de som har anledning å være litt lenger