Det tverrfaglige og internasjonale forskerteamet i AGRISPACE skal bidra til å framskaffe kunnskap om utfordringer og muligheter for bærekraftig vekst i produksjon og innovasjon i landbaserte verdikjeder i Norge. Prosjektleder Hilde Bjørkhaug, Norsk senter for bygdeforskning, forteller at prosjektet legger stor vekt på brukerkontakten.

– Vi starter formidlingsarbeidet tidlig, blant annet med å produsere lett tilgjengelige faktaark. Det skal bidra til å skape interesse for forskningen og forventninger til kommende forskningsresultater, sier Bjørkhaug, som før jul også vil presentere prosjektets egen logo.

– Mange institusjoner jobber sammen i AGRISPACE. Logoen bidrar til at vi får en felles identitet i arbeidet.

Les mer på Norges forskningsråd sine hjemmesider og om flere prosjekter i programmet BIONÆR.