Agrispace ved prosjektleder Hilde Bjørkhaug arrangerer en workshop for alle medlemmene i landlige omgivelser ved Selbusjøen Hotell.

Partnere fra fem land er samlet for å vise tidlige funn, diskutere metodebruk, status på arbeidspakkene og å bli bedre kjent. Maureen Kilkenny (USA) og David Miller (Skottland) holdt spennende foredrag og sammelignet likhetene med sine land kontra Norge.

For bli kjent med prosjektet og prosjektpartnerne har også Trond Einar Pedersen fra BIONÆR/Norges Forskningsråd tatt turen til Trøndelag og Selbu.