Det tverrfaglige forskerteamet i Agrispace viser ulike tilnærmingsmåter, teorier og metoder i studiet av bærekraftig matproduksjon – og muligheter for stedlig variasjon og muligheter.

Rapporten inneholder 15 korte kapitler som diskuterer AGRISPACE tema som bærekraft, produktivitet, areal og landskap, politikk, metoder og teorier om stedlige analyser og potensialer for vellykket samarbeid på tvers og mellom ulike fagdisipliner.

Grete Stokstad og Sebastian Eiter har redigert rapporten: AGRISPACE: BACKGROUND, CONCEPTS AND FRAMEWORKS.

Last ned rapporten her.