Hvis kartet aldri endrer seg er trengs ikke studier av stedlig variasjon. I virkeligheten er dette lite sannsynlig. Hvert sted har sine egne strukturer som kan føre til stedsbestemte tilpasninger over tid – og det er fokus i AGRISPACE.

Summen av lokale tilpasninger danner den nasjonale tilpasningen. I AGRISPACE går samfunnsvitere og statistikere sammen for å avdekke denne tilpasninger for å utvikle lokale prognoser.
Fullskjermvisning

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Økonomisk vekst, utvikling av teknologi og gode støtteordninger har i stor grad svekket behovet av nærhet mellom landbruk og den øvrige befolkning, forbrukerne;

Frakt-terminaler og flyplasser er viktige sentre mens veger og jernbane er infrastruktur.
Landbruk er avhengig av jordsmonn og vær. mens bønder har økonomisk og sosial nærhet til den øvrige befolkning i rurale områder, vil urbane områder også påvirke landbruket i stor grad.

Avstand:

Det er flere grunner til at avstand betyr noe for landbruk; blant annet at den jorda som brukes ikke er jevnt fordelt og kan ikke flyttes. Transporten koster, og det er økonomiske ulemper ved produsere i liten skala.

Under slike betingelser vil uregulerte produksjonsaktiviteter danne et mønster:

Når transporten er dyr i forhold til skala-ulempe, vil produksjonen foregå i små enheter der ressursene finnes.
Når transporten er billig vil produksjonen foregå i stor skala på få steder med stor konsentrasjon av ressurser

Norge er også et mangfoldig land. Ikke bare er jorda variert og ujevnt fordelt, men politikken også. Kombinasjonen variert jord og variert politikk kan sees som et «politisk eksperiment» for å ivareta landbruk over hele landet.

I AGRISPACE tester vi dette opp mot hypoteser om regional fordeling og rural økonomi.

Faktaark 1/15.