Kontaktinformasjon

RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning (tidl. Norsk senter for bygdeforskning)

Universitetssenteret Dragvoll
N-7491 Trondheim
Org. Nr 982890535 MVA

E-post: post@ruralis.no
Tlf: +47 73 82 01 60

Åpningstider: Mandag – Fredag 08.30. – 15.30