Fire nye faktaark publisert

13. februar 2019

Vi har laget fire nye faktaark på Agrispace. Dette er kortfattet informasjon om ulike temaer i prosjektet. Alle fire er laget av forskningsassistent Henrik …

Les mer »

Et slag for det mellomstore gårdsbruket

28. januar 2019

For litt over ti år siden var jeg på en internasjonal konferanse og presenterte et arbeid om fremtiden til det norske gjennomsnittsbruket, det …

Les mer »
Mosaikk-Gaudiparken-II

Interdisiplinaritet

15. juli 2017

Å lykkes med interdisiplinaritet er en viktig målsetning i Agrispace. I denne teksten blir tre forskjellige metoder å jobbe på tvers av fag …

Les mer »

AGRISPACE

3. juli 2017

I prosjektet Agrispace er den overordnede problemstillingen å fremskaffe kunnskap om utfordringer og muligheter for bærekraftig vekst i produksjon og innovasjon i landbaserte …

Les mer »

Landbruk hvor?

3. juli 2017

Hvis kartet aldri endrer seg er trengs ikke studier av stedlig variasjon. I virkeligheten er dette lite sannsynlig. Hvert sted har sine egne …

Les mer »

Hva er landbruks- og matsosiologi?

25. juni 2017

Hva er landbruks- og matsosiologi – og kan ”klassikerne” brukes til å forklare familiejordbrukets utvikling og overlevelse i Norge? Et tilbakevendende tema i …

Les mer »
Tibor

Tibor Marton – Phd student on Agrispace

26. april 2016

Tibor joined the AGRISPACE team in September 2014. Since then he works on different aspects of Norwegian Dairy. His research is carried out …

Les mer »
Hilde Bjørkhaug portrett 2013

Bioøkonomi for Bygde-Norge?

5. februar 2015

Vi er inne i en tid hvor vi observerer økende konkurranse om naturressursene. Dette gjelder både for de ressursene som har begrenset omfang …

Les mer »

Jaktar på kvinnebonden

2. februar 2015

Kjønnsskilnader «Dersom det no er slik at større er betre, vil kjønnsskilnadene i landbruket kanskje bli endå tydelegare.» Hilde Bjørkhaug Norsk senter for …

Les mer »

Første brukergruppemøte i Agrispace

17. september 2014

1. brukergruppemøte i prosjektet AGRISPACE vil finne sted onsdag, 17. september kl. 9-12 (13) i NILFs lokaler i Oslo Møtet varer til kl. …

Les mer »