Det overordnede målet i AGRISPACE er å fremskaffe kunnskap om utfordringer og muligheter for bærekraftig vekst i produksjon og innovasjon i landbaserte verdikjeder i ulike regioner av Norge.

Gjennom tverrfaglig forskning og innovative og ambisiøse metoder for stedlig analyse vil AGRISPACE utforske fire gjensidig avhengige tematiske områder:

1.

Stedlig variasjon og betydningen av denne for jordbruksproduksjon og utnytting av arealressursene.

2.

Stedlig variasjon og betydningen av denne for ulike typer produksjoner.

3.

Faktorer og forhold som kan fremme eller begrense verdiskaping i landbruksbaserte verdikjeder i ulike regioner.

4.

Mål og målkonflikter i landbrukspolitikken og de politiske virkemidlene, inkludert en diskusjon av ulike utviklingsbaner eller scenarier for norsk landbruk.