Bioforsk-konferansen 4.-5. februar 2015 på Hotell Scandic Hamar

Landbruk i endring – effekter for verdiskaping, samfunn og miljø. Dette er overskriften for årets program, og vi ønsker med dette å belyse betydningen norsk landbruks- og miljøforskning har for samfunnet. Vi retter søkelyset mot landbrukets verdiskaping, utfordringer rundt matsikkerhet og viktige miljø- og klimapolitiske spørsmål.

Agrispace v/Hilde Bjørkhaug presenterer om temaet “Samfunn, areal og sted: produksjon og innovasjon i landbruksbaserte verdikjeder” på konferansen.

Nyhetsbilde Foto: Erling Fløistad, Bioforsk

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug åpner ballet, og hun skal ta for seg hva som skal være landbruksforskningens framtidige bidrag. Videre får vi høre leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, snakke om bondens kunnskapsbehov i framtidas landbruk. Så tar administrerende direktør Sverre Bjørnstad oss med ut i verdenssamfunnet, der han og GENO gjør det svært godt med norske ressurser i form av oksesæd fra Norsk Rødt Fe. Vi håper mange vil komme å høre på disse spennende innleggene!

Senere samme dag skal Erik Wold lede en paneldebatt rundt moderne matproduksjon. Vi spør om vi har grunn til å være skeptiske til maten vi spiser, eller om vi bør stole på industrien og statlige kontrollorganer når de forsikrer oss om at den er trygg? Trygve Eklund (kunnskapsformidler og kåsør), Randi Flesland (Forbrukerrådet), Harald Gjein (Mattilsynet) og Helle Margrete Meltzer (FHI) stiller til debatt. Vi håper du også gjør det!

Videre i konferansen vil vi ha sesjoner om verdiskaping, innovasjon, areal- og landskap, kulturlandskap, matsikkerhet og mattrygghet, grovfôr, lokal mat, korn og agronomi, grøntnæringer, miljø, klima og teknologi, biogass og bioenergi og jordressurser med fokus på at 2015 er FNs internasjonale jordår. Avslutningsvis byr vi på innspillseminar i regi av FFL/JA og Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet, der vi lager et «framtidsverksted» med mulighet til å komme med innspill til hva som bør være satsingsområder i kunnskaps- og forskningspolitikken framover.

Bioforsk, Skog og landskap og NILF (som vil utgjøre et samlet, nytt institutt fra 1.7.2015) har sammen med Nofima, Veterinærinstituttet og Norsk senter for bygdeforskning laget programmet til Bioforsk-konferansen 2015.

Mer informasjon om konferansen med program og påmelding finner du her: www.bioforsk.no/bfk.