Vi har laget fire nye faktaark på Agrispace. Dette er kortfattet informasjon om ulike temaer i prosjektet. Alle fire er laget av forskningsassistent Henrik Eli Almaas.

Faktaark 1/18 Norsk kyllingproduksjon 2013-2017

Faktaark 2/18 Norsk melkeproduksjon 2013-2017

Faktaark 3/18 Norsk sauehold 2013-2017

Fakttark 4/18 Norsk griseproduksjon 2013-2017